Pakkeforsikring (mannskapsforsikring)

Pakkeforsikringen er et viktig sosialt gode for mannskapet. Forsikringen er hjemlet i tariffavtalen eller fiskerioverenskomsten samt Lov om yrkesskadeforsikring.

Pakkeforsikringen er en sammensatt forsikring, bestående av yrkesskade-, ulykkes-, gruppelivs- og tingforsikring. Ytelsene fra forsikringen kan variere alt etter hvilken tariffavtale som gjelder og hvilken avtale som er inngått mellom rederiet og forsikringsselskapet.

For mer detaljert informasjon om forsikringen henvises det til vilkårene og lov om yrkesskadeforsikring. Ta gjerne kontakt med Møretrygd ved behov.

Klikk på årstallet for vilkår og detaljert informasjon om forsikringene.

Pakkeforsikring 2017 - dekninger og vilkår

Pakkeforsikring 2016 - dekninger og vilkår

Pakkeforsikring 2015 - dekninger og vilkår

Pakkeforsikring 2014 - dekninger og vilkår

Pakkeforsikring 2013 - dekninger og vilkår

Pakkeforsikring 2012 - dekninger og vilkår

Pakkeforsikring 2011 - dekninger og vilkår

Pakkeforsikring 2010

Pakkeforsikring 2009

Pakkeforsikring 2008

Pakkeforsikring 2007

Pakkeforsikring 2006 og tidligere