Fritidsbustad

Til fritidsbustad vert rekna hytter, sel, rorbu og liknande bygningar.

Vår forsikring for fritidsbustad er omfattande, og eit av dei beste produkta som er å få i marknaden.