Verdisakforsikring

Verdisakforsikring dekker skade på og tap av enkeltgjenstandar, slik som smykker, bunader og liknande.

Premien varierar alt etter kva gjenstand det er snakk om og kva slags risiko gjenstanden er utsett for.