Reiseforsikring

Møretrygd tilbyr ei av dei beste reiseforsikringane i marknaden i samarbeid med Gouda Reiseforsikring.

Goudas Alarmsentral har døgnvakt 365 dager i året og har språkkyndig personale som er klar til å yte assistanse - uansett kvar i verda der er behov for hjelp.


Gouda Reiseforsikring
- en del av Gjensidige-gruppen
Postboks 700 Sentrum
0106 OSLO
Telefon: 24 14 45 70
Telefax: 24 14 45 71
Organisasjonsnummer: 995 568 217
post@gouda.no eller skade@gouda.no

Gouda Alarmsentral
A.C Meyers Vænge 9
2450 København SV
Danmark
Telefon: + 45 33 15 60 60
Telefax: + 45 33 15 60 61
alarm@gouda.no