Bilforsikring

Møretrygd sin bilforsikring er konkurransedyktig og har gode vilkår: Klikk her for tilbud!

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er obligatorisk for registrerte bilar, og dekker rettsleg erstatningsansvar du kan pådra deg som eigar av et kjøretøy. Forsikringa dekker skader på personer eller ting som høyrer andre til, men ikkje skade på eige kjøretøy.

Delkasko

Delkasko dekker skade på bil som følge av:

  • brann, lynnedslag eller eksplosjon
  • tjuveri, eller skadeverk ved forsøk på tjuveri
  • brotskade på glasruter

Skade under ferjetransport mv vil også være dekket. Redning/ veghjelp er inkludert.

Dette kan være den rette forsikringa for deg som har ein litt eldre bil.

Kasko

Forsikringa dekker det same som delkasko, og i tillegg skade ved samanstøyt, utforkjøring, velt, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påverknad.

Har du ein nyare bil med høg verdi, eller har billån med pant i kjøretøyet, er kasko vere rett forsikring for deg.

Bil ekstra

Ved å utvide til vår beste bilforsikring får du full kasko i tillegg til leigebil i inntil 31 dagar, totalskadegaranti, fastmontert utstyr for inntil 50.000 kroner, og bagasje frå låst bil med inntil 10.000 kroner.

Tilleggsdekningar

Kaskoforsikringa kan utvidast med tilleggsdekningar. Eksempelvis leigebil og/eller maskinskadeforsikring for nyare bilar.