Bedriftsforsikring

Bedriftsforsikring er "skreddarsaum" og vert tilpassa behova til den enkelte bedrift.

Næringsbygg

Forsikring for bygningar som innheld næringsverksemd. Forsikringa omfatter kun sjølve bygninga.

Inventar/lausøyre/varer

Forsikringa omfatter maskiner, inventar, lausøyre og varer.

Huseigar

Ei forsikring som dekker brann, natur og kaskoskader.

Burettslag

Ei forsikring som er spesialtilpassa burettslag eller fleirmannsbustader.

Butikk

Ei forsikring som dekker ditt behov for butikkforsikring.

Entrepenør

Entrepenørforsikring er ei spesialtilpassa bedriftsforsikring.

Næringsbil

Næringsbilforsikring er ei forsikring for kjøretøy som brukast i næringsverksemd.