Bedriftsforsikring

Alle bedrifter treng bedriftsforsikring.

Møretrygd si løysing er ein kombinert forsikring som passar for små og mellomstore bedrifter, mellom anna for verksemder som driv innanfor handel, service, kontor og handverk. Denne forsikringa er "skreddarsaum" og vert tilpassa den enkelte bedrift.