Inventar, maskiner, lausøyre og varer

Ei forsikring som omfatter maskiner, inventar, lausøyre og varer.

Kor stor forsikringssummen bør vere vert avgjort i lag med forsikringstakar, etter ein gjennomgang av bedriften sin situasjon.