Næringsliv

Møretrygd vil kunne gje tilbod til dei fleste næringslivskundar.


Premiegrunnlaget for ei bygning kan lett verte feil dersom det er mange år sidan sist bygningen vart taksert, sjølv om det kvart år har blitt tillagt summen for indeksjustering.

I alle tilfelle vil vi ha opplysningar om areal slik at vi kan rekne ut premiegrunnlaget på nytt.

Fyll ut opplysningane nedanfor so langt dette samsvarar med dei faktiske forhold, og send det so til oss for tilbod, eller ta kontakt på telefon eller epost dersom du ønskjer meir informasjon.

Opne, fyll ut og send dette skjemaet: Næringslivsforsikring