Næringsbil

Å nytte bil eller arbeidsmaskin i næring gjør det ekstra viktig å ha rett forsikring, og få rask hjelp om noe skjer. Møretrygd vil yte hjelp og bistand slik at kunden sitt arbeidsverktøy i størst mogleg utstrekning nyttast til inntektsbringande aktivitet.

Våre kunderådgjevarar har lang erfaring med å sørge for at næringsbilen har rette dekningar. Ta kontakt for eit godt tilbod.