Pakkeforsikring 2011 - dekninger og vilkår

Pakkeforsikringen er et viktig sosialt gode for mannskapet. Forsikringen er hjemlet i tariffavtalen eller fiskerioverenskomsten samt Lov om yrkesskadeforsikring.

Pakkeforsikringen er en sammensatt forsikring, bestående av yrkesskade-, ulykkes-, gruppelivs- og tingforsikring. Innholdet i forsikringen er forskjellig alt etter hvilken tariffavtale som gjelder og hvilken avtale som er inngått mellom rederiet og forsikringselskapet. For mer detaljert informasjon om forsikringen henvises det til vilkårene og lov om yrkesskadeforsikring. Ta gjerne kontakt med Møretrygd ved behov.

Last ned informasjonsbrosjyre om Pakkeforsikring 2011

Viktig informasjon om rett til fortsettelsesforsikring

Når du slutter i rederiet, har du rett til å fortsette med individuell livsforsikring uten helseerklæring. Retten til å fortsette livsforsikringen er spesielt viktig hvis du er syk når du fratrer. Ved alvorlig sykdom vil du i mange tilfeller ikke få forsikring i andre forsikringsselskap. Ta kontakt med Møretrygd eller Tryg så snart som mulig og seinest innen to måneder fra fratreden.

 

Forsikringsavtale og vilkår for de

forskjellige tariffområdene

Fiskebåtredernes Forbund
Norges Fiskarlag
Enefisker
- Minipakke
- Yrkesskadeforsikring
Forsikringsvilkår av januar 2012
for alle tariffområdene

 

 

Skademeldingsskjema

Rutiner for skademelding
Sykehyre
Personskader (Ulykke, yrkesskade, død)
Melding om yrkesskade til NAV


Forsikringene er tegnet i samarbeid med forsikrinsmegleren Aon Grieg og forsikringsselskapet Tryg.
Tryg er risikobærer for yrkesskade-, ulykke- og gruppelivsforsikringen.