Steinsprut eller glasskade

Det er viktig å få reparert steinsprutskader på bil så raskt som mulig. Ved kasko eller delkasko er det ikke egenandel på reparasjon av steinsprut, mens skifte av glass belastes med egenandel.

Skademelding glasskade.

Ta gjerne direkte kontakt med våre samarbeidspartner:


Telefon: 815 52 080


Samarbeidsavtale sikrar
våre kundar rask hjelp!

Andre aktuelle leverandører:
Riis Bilglass
Telefon: 09009