Pakkeforsikring 2008

Pakkeforsikringen er et viktig sosialt gode for mannskapet. Forsikringen er hjemlet i tariffavtalen eller fiskerioverenskomsten samt Lov om yrkesskadeforsikring.

Pakkeforsikringen er en sammensatt forsikring, bestående av yrkesskade-, ulykkes-, gruppelivs- og tingforsikring. Ytelsene fra forsikringen kan variere alt etter hvilken tariffavtale som gjelder og hvilken avtale som er inngått mellom rederiet og forsikringsselskapet.

For mer detaljert informasjon om forsikringen henvises det til vilkårene og lov om yrkesskadeforsikring.Forsikringene er tegnet i samarbeid med Nemi Forsikring.
Nemi Forsikring er risikobærer for yrkesskade-, ulykke- og gruppelivsforsikringen.