Pakkeforsikring 2015 - dekninger og vilkår

Pakkeforsikringen er et viktig sosialt gode for mannskapet. Forsikringen er hjemlet i tariffavtalen eller fiskerioverenskomsten samt Lov om yrkesskadeforsikring.

Pakkeforsikringen er en sammensatt forsikring, bestående av yrkesskade-, ulykkes-, gruppelivs- og tingforsikring. Ytelsene i forsikringen kan variere med hvilken tariffavtale som gjelder og avtalen mellom rederiet og forsikringselskapet.
For mer detaljert informasjon om forsikringen henvises det til vilkårene og lov om yrkesskadeforsikring. Ta gjerne kontakt med Møretrygd ved behov.

Last ned informasjonsbrosjyre om Pakkeforsikring 2015

Gjensidige Forsikring er forsikringsgiver for Yrkesskadeforsikring, Kollektiv ulykkesforsikring og Gruppelivsforsikring. Møretrygd fungerer for denne delen av forsikringen som agent for Gjensidige og er oppført i agentregisteret.

Møretrygd er forsikringsgiver for øvrige forsikringsdekninger. Både Møretrygd og Gjensidige er medlemmer av Skadeforsikringsselskapenes Garantiordning.

Viktig informasjon om rett til fortsettelsesforsikring

Når du slutter i rederiet, har du rett til å fortsette med individuell livsforsikring uten helseerklæring.
Retten til å fortsette livsforsikringen er spesielt viktig hvis du er syk når du fratrer. Ved alvorlig sykdom vil du i mange tilfeller ikke få forsikring i andre forsikringsselskap. Ta kontakt med Møretrygd eller Gjensidige Forsikring så snart som mulig og seinest innen to måneder fra fratreden.

Forsikringsavtale og vilkår for de

forskjellige tariffområdene

Fiskebåtredernes Forbund
Norges Fiskarlag (uten sykehyre)
Norges Fiskarlag (med sykehyre)

Forsikringsvilkår av januar 2012
for alle tariffområdene

 

 

Skademeldingsskjema

Sykehyre
Personskader (Ulykke, yrkesskade)
Melding om dødsfall
Melding om yrkesskade til NAV


Forsikringen er tegnet i samarbeid med forsikringsmegleren Aon og Gjensidige Forsikring.
Yrkesskade-, ulykke- og gruppelivsforsikringene er i sin helhet dekket av Gjensidige.