Skadeforebyggende tiltak

Skadeforebyggende tiltak FARTØY

1. Målsetting

 • Forebygge skade på mannskap, fartøy og miljø.
 • Redusere omfang av inntruffet skade.
 • Øke interesse for skadeforebygging.

2. Virkemidler

 • Utvalgte skadeforebyggende sikkerhetsprodukter selges til «medlemspris» for våre kunder.
 • Økonomisk støtte etter søknad.
 • Kurs / ISM råd og veiledning, fartøy > 500 BT
 • Informasjonsmateriell
 • Teknisk råd og teknisk spesialister ved havari.
 • Brannøvelse om bord > 15 meter

3. Generelle regler og begrensninger

 • Anskaffelsen må ikke være påbudt i henhold til gjeldende regelverk for det aktuelle fartøy.
 • Det ytes ikke tilskudd til reservedeler eller investeringer som har karakter av å omfatte generelle vedlikeholds- eller kontrolltiltak.

4. Tilskuddets størrelse

 • Det ytes tilskudd med inntil 40 % av investeringskostnaden.
 • For vernekjøl (kun for båter under 15 m) utarbeides eget tilskudd tabell.
 • Det ytes ikke tilskudd til eget arbeid i forbindelse med montering eller opplæring av nytt utstyr.
 • Tilskuddet er oppad begrenset til kr. 15.000 per fartøy under 15 m i løpet av en 3 års periode.
 • Tilskuddet er oppad begrenset til kr. 30.000 per fartøy over 15 m i løpet av en 3 års periode.

5. Liste over tiltak som det kan søkes tilskudd til

 • Nødstoppanordninger for spill, innhalingutstyr, vinsjer, hovedmotor etc.
 • Nødstopp motor.
 • Alarmsystemer for fjernvarsling av brann, vannstand, innbrudd etc.
 • AIS
 • Båtførerprøven (eksamensavgift) dekkes 100% født før 1980.
 • Brannslukningsanlegg /ekstra brannslukningsapparat - BONPET produkter iht Møretrygd avtalen.
 • Vernekjøl for fartøy under 15 meter
 • Propellkniver
 • Propellkorg
 • Redningsutstyr og sikkerhetsprodukter for fartøy
 • Personlig redningsutstyr, sikkerhetsprodukter, sikkerhetssele m redningsline.
 • Ekstra filter for hydraulikk og smørolje, europafilter etc.
 • Oljeanalyser