Øvelser & Beredskap

Beredskap Møretrygd

Øvelser om bord

Beredskapsøvelser rederi:

Møretrygd tilbyr rederier å planlegge, samt gjennomføre større beredskapsøvelser for rederiets administrasjon. Øvelsen planlegges i nært samarbeid med NEXUS ved Capt. Arnt Skinnes. Øvelsene planlegges i god tid og rederier kontaktes av Møretrygd.

Varmebilde kamera:

Møretrygd tilbyr utlån av termokamera til våre kunder.

Termokamera kan benyttes til en enkel varme kontroll av elektriske eller mekaniske systemer som preventivt vedlikehold. Testo 870-2 er et hendig, enkelt og robust varmebildekamera.

For nærmere info, ta kontakt med Møretrygd 70101250 eller havarisjef 47233885.


Dokumenter til nedlasting