Viktig kontakt informasjon & rapporter ved hendelser

Hovedredningssentralene:
http://www.hovedredningssentralen.no/

Melde- og rapporteringsplikt ved ulykker:
https://www.sjofartsdir.no/sjofart/ulykker-og-sikkerhet/melde-og-rapporteringsplikt-ved-ulykker/

Varsle kystverket:
http://www.kystverket.no/Om-Kystverket/Kontakt-oss/Varsle-Kystverket/#forurensningKontakt Politidistriktene:
https://www.politi.no/kontakt_oss/kontakt_ditt_politidistrikt/Beredskapskontrakter i kommunene i Møre og Romsdal:
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMMR/Samfunnstryggleik%20og%20beredskap/00.1.%20Varslingslister/2016.06.15.%20Beredskapskontaktar%20i%20kommunane.pdf

Dykkertjenester / Ålesund:

DYKKEKOMPMANIET AS      900 62 222 Naustberget 6006 Ålesund

VEKTERTJENESTEN              911 92 911 6001 Ålesund

HMS Kampanjesjekkliste og fokusområder risiko:
https://www.sjofartsdir.no/sjofart/ulykker-og-sikkerhet/sikkerhetsutredninger-og-rapporter/sjekklister-sikker-arbeidsplass-om-bord/

Læring av hendelser:
https://www.sjofartsdir.no/sjofart/ulykker-og-sikkerhet/undersokelse-av-ulykker/laring-av-hendelser/

Havarimelding sjø - Møretrygd:
http://moretrygd.no/cmsAdmin/uploads/havarimelding-mt.doc

App mobiltelefon - Kontaktinfo Møretrygd:

iPhone: https://itunes.apple.com/no/app/moretrygd/id1060976822?l=nb&mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appmakr.moretrygd