INFORMASJON OM ISM og FARTØYINSTRUKS

Informasjon om ISM for fiskefartøy over 500BT

Link:    https://www.sjofartsdir.no/sjofart/fartoy/fartoystyper/fiskefartoy/fiskefartoy-over-15-meter/-informasjon-om-ism-for-fiskefartoy/

Yrkesfisker informasjon om ISM

Link:    https://www.yrkesfisker.no/no/sikkert-fartoy/

Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger, FOR-2014-09-05-1191

Link:    https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-09-05-1191?q=ism

Møretrygd fagseminar om ISM koden for fiskefartøy, alle foredragene er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne siden

   http://moretrygd.no/?nav=2&id=3&n=87&title=Fagseminar-om-ISM-koden-for-fiskefartoy

INFORMASJON OM FARTØYINSTRUKS FOR FARTØY UNDER 15 METER

Ofte stilte spørsmål om kontroll av fiskefartøy under 15 meter

Link:   https://www.sjofartsdir.no/sjofart/fartoy/tilsyn/kontroll-av-fartoy-under-15-meter/kontrollordninga-for-fiskefartoy/

Se også vedlagte dokumenter og sjekklister for fartøy under 15 meter nederst på siden.

Ta gjerne kontakt med Møretrygd for ytterligere informasjon om Fartøyinstruks eller ISM.