Agentregister for privat- og bedriftsforsikring

Desse agentane har fullmakt til å tegne forsikring for privatpersonar og mindre næringsverksemder innanfor ein forsikringssum på kr 4.000.000 pr risikoeining.

Kontaktperson vedrørande agentar i Møretrygd er Nils Martin Romestrand, telefon 971 10 699.

Namn

Adresse

Telefon

Mobil

EOB Consulting Østre Aspehaug 15, 6010 Ålesund 70169300 97517216
Anders Bueide Bueidsvegen 123, 6110 Austefjorden 70050157 90609848