Skade

Ved alvorlige hendelser - ta kontakt når som helst.

24-timers-beredskap: (+47) 70 10 12 50
Sjøforsikring direkte beredskap: (+47) 40 03 40 10


Når skaden har skjedd:
Klage på Skadeoppgjør

Hvis du ikke er enig i vår avgjørelse, setter vi pris på at du tar kontakt med den som har behandlet din forsikringssak. Hvis saken kan løses på denne måten, vil det være best for alle parter.

Les mer >>