Når skaden har skjedd

Det er viktig at selskapet vert varsla når skade har skjedd eller truar forsikra objekt.


Ved alvorlege skader:

  1. Varsle politi og/eller brannvesen på telefon 112 eller 110
  2. Sørge for å få personar ut av fareområdet, gi nødvendig førstehjelp og sikre bevis
  3. Vente på staden for å orientere politi og brannvesen
  4. Kontakte Møretrygd for å melde skaden og få hjelp

Ved alvorleg skade - ta kontakt når som helst på døgnet. Mindre alvorlege skader kan meldes til selskapet neste virkedag.

24-timers-beredskap: (+47) 70 10 12 50

Du kan gi beskjed om skader via vår epost adresse: firmapost@moretrygd.no, eller ved å bruke vårt elektroniske meldingsskjema.

Skal du melde skade, velg rett skademedingsskjema her


Informasjon ved naturskader

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brann blir normalt automatisk forsikra mot naturskade.

Bilskader dekkes dersom du har kaskoforsikring. Hvis du har delkasko er det kun glasskader som dekkes. Naturskader gir ikke bonustap.

Les mer >>


KontaktpersonTelfon

Privatmarked

Sindre Vasset Skadesjef brann/kombinert 995 74 570
Runar Sleipnes Skadesjef motorvogn 918 77 221
Nils Martin Romestrand Direktør bedrift 971 10 699

Skademeldinger
Skade på bilglass
Klage på skadeoppgjør

Leiebil: AVIS, avtales med Møretrygds skadeavdeling/vakttelefon 70101250.
Redning eller veihjelp: Falck telefon 02222 eller fra utlandet +47 33138080