Havari og nødprosedyre

Fartøyets fører har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy.

Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal fastsatt prosedyre i henhold til fartøyets sikkerhetsplan følges.


Hvis det er mulig, uten at det setter mannskap eller fartøy i fare, skal føreren:

  1. Varsle rederiet og Møretrygd snarest mulig.
  2. Kontakte rederiet eller Møretrygd ved behov for slep eller assistanse før avtale inngås.
  3. Sikre alle tilgjengelige bevismidler ved skade, både på eget og andres fartøy og eiendom.
  4. Føre dagbøkene nøyaktig og fortløpende.

Ved alvorlige havari – ta kontakt når som helst på døgnet.

24-timers-beredskap: (+47) 70 10 12 50
Sjøforsikring direkte beredskap: (+47) 40 03 40 10

BeredskapsgruppeTelefon
Kløvning, Erling Havarisjef 472 33 885
Svinø, Sindre Direktør Sjø 481 22 133
Dyb, Kjell Godø Markedsdirektør 905 14 944
Berge, Jens Morten IT-sjef/avd. sjef Herøy 957 61 616
Bakke, Bjørn Harald Adm. direktør 952 19 025

Klikk på bilde for større versjon (*pdf)

Melding av havari kan gjøres i nedlastbart Word dokument eller direkte i skjema.

Pakkeforsikring

Vilkår og skjema

Klage på skadeoppgjør

Viktige kontakter i havaritilfelle: