Er du uenig i avgjørelsen av din forsikringssak?

Hvis du ikke er enig i avgjørelsen av din skadesak, kan du alltid kontakte den som har behandlet den og be om fornyet behandling. Hvis saken kan løses på denne måten, vil det være best for alle parter.

Møretrygd er et lokalt forsikringsselskap med kontorer i Ålesund, Volda og Fosnavåg. Det er derfor enkelt å få til et møte med saksbehandler for eventuelt å kunne løse saken over bordet.

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med avgjørelsen etter henvendelsen til skadebehandler, har du forskjellige klagemuligheter. Husk å klage innen 6 måneder etter du fikk skriftlig melding om avgjørelsen, ellers risikerer du å tape klageretten.

1) Klager vedrørende din skadeforsikring – intern klagenemnd

Klager vedrørende skadeforsikringer kan du rette til den interne klagenemnda i Møretrygd. Skriv et kort sammendrag av saken med begrunnelse for klagen og send den inn så snart som mulig.

Adressen er:
Klagenemnda
Møretrygd Gjensidig Forsikring
Postboks 98 Sentrum
6001 Ålesund
firmapost@moretrygd.no
Telefon: 70 10 12 50 - Telefax: 70 10 12 51

Vi har som målsetting å komme tilbake til deg innen 2 uker med bekreftelse på mottak av klagen og forventet behandlingstid.

2) Kommer du ikke til enighet med Møretrygd?

Hvis du ikke kommer til enighet med Møretrygd kan du klage til Finansklagenemnda. Klagebehandlingen er gratis for den som klager.

Adressen er:
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
www.finkn.no

Foreldelsesfristen på 6 måneder i henhold til Forsikringsavtalelovens § 8-6, 3. ledd vil bli avbrutt frem til klagen er ferdig behandlet av Finansklagenemnda.

3) Domstolsbehandling

Det gjøres oppmerksom på at verken du eller Møretrygd er bundet av avgjørelsen i Finansklagenemnda, men at vi i de aller fleste tilfelle vil følge avgjørelsen.

Hvis ikke avgjørelsen fra Finansklagenemnda aksepteres av begge partene, vil saken måtte innklages for de ordinære domstolene.