Informasjon om naturskade

Hvilke skader dekkes av forsikringen?

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brann blir automatisk forsikra mot naturskade - for eksempel storm og ekstremvær.

Bilskader dekkes dersom du har kaskoforsikring. Hvis du har delkasko er det kun glasskader som dekkes. Naturskader gir ikke bonustap.

Skader som ikke skyldes naturskade vurderes etter dine vanlige forsikringsvilkår.

Du kan lese mer om naturskader på hjemmesidene til Norsk Naturskadepool.

Hva bør du gjøre med en gang?

Meld skaden på telefon 70 10 12 50 eller på vårt skademeldingsskjema så raskt som mulig slik at vi får kartlagt omfanget av skaden og bestilt en takstmann.

Ved større naturkatastrofer og ekstremvær kan det være stor pågang.  Det vil derfor kunne ta noe tid før vi kan hjelpe deg.

Det du bør gjøre selv er:

  • Dokumentere skadene ved å ta bilder
  • Tette åpninger til hus eller andre bygninger midlertidig
  • Kaste mat fra fryser eller kjøleskap som er blitt dårlig etter strømbrudd
  • Sikre løse gjenstander
  • Fjerne vann eller snø så godt som mulig
  • Melde fra til politiet dersom du oppdager skade på andre personers eiendeler, slik at de kan kontakte den rettmessige eieren