17.06.2016

Informasjon om ISM for fiskefartøy over 500 bruttotonn

Informasjon om ISM for fiskefartøy over 500 bruttotonn

I henhold til tidligere omtale av ISM for fiskefartøy så er fristen for sertifisering satt til 01.07.2016. Prosessen må være igangsatt innen denne dato for å kunne operere fartøyene etter denne dato.

At prosessen er igangsatt innebærer at manualer for rederi og fartøy, samt begjæring om revisjon, må være innsendt før 01.07.2016.

Mange rederier og fartøy har allerede fått de første godkjenningsbeviser og sertifikater for sikkerhetsstyring (DOC og SMC).

- De fiskefartøy og rederi som har begjært DOC/SMC innen 1.juli 2016 kan operere lovlig uten ISM-sertifikat etter denne dato. En forutsetning for dette er at avtale om tidsplan for sertifisering er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, sier Einar Aase som er leder av revisjonsenheten i Sjøfartsdirektoratet.

Videre påpeker Aase at det i noen tilfeller er avtalt utsatt sertifisering, men at dette er noe som behandles og avtales sak for sak.

- Vi har og hatt et godt samarbeid med med fiskerinæringen i innledningen av ISM sertifiseringen, og er avhengig av et godt samarbeide i fortsettelsen for å få en god innføring av ISM i fiskeflåten, sier Aase.

Les mer om ordningen: Navigare 3 – 2015 (side 38) Nettsak 21.september 2015 Navigare 1 – 2016 (side 17)

Publisert:     Sjøfartsdirektoratet 17. jun 2016Flere nyheter