27.04.2007

"Volstad Viking"

Vi gratulerer Volstad Shipping AS med leveringen av den nye "Volstad Viking" og takker for tilliten ved at Møretrygd er valgt som hovedassurandør. Fartøyet døpes i Ålesund lørdag 28. april.Flere nyheter