14.09.2016

Brannøvelser ombord i fartøyet?

Møretrygd har utvidet skadeforebyggende tiltak til å omfatte en støttefunksjon til gjennomføring av brannøvelser om bord i våre kunders større fartøyer.

Samarbeid med Maritim Support Group

Vi har innledet samarbeid med Maritim Support Group - MSG ved Geir Hjelle som er utdannet nautiker, og har erfaring fra rederiadministrasjon, som brannmann hos Ålesund Brannvesen, samt instruktør i brannfag og røykdykking hos ASK - Safety i Ålesund.

Etter avtale møter vi ombord i fartøyet ved landligge, hvor vi i samarbeid med kaptein setter en ramme for brannøvelsen. Øvelsen kan omfatte alt fra en brannøvelse iht alarminstruks til en "table top" øvelse. Det kan være en gjennomgang ilag med mannskapet over skipets brannslukkesystem, den enkeltes oppgave, slukkemidler i maskin, test og vedlikehold av røykdykkerutstyr etc.

Vi tenker oss et par timer bør settes av til en gjennomgang ombord.

Er dette av interesse for deres fartøy?

Kontakt havarisjef Erling Kløvning for å avtale besøk ombord (Fortrinnsvis bør det tilpasses når fartøyet anløper havn i M&R)

Kontaktinfo Erling Kløvning:
tlf: 47 23 38 85
epost: ek@moretrygd.noFlere nyheter