26.09.2016

Forslag til ny forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Skipssikkerhetslovens § 7 om sikkerhetsstyringssystem gjelder i utgangspunktet for alle norske og utenlandske skip som opererer i norske farvann og norske skip i utlandet.

Det har lenge vært et behov for å gi utfyllende regler for sikkerhetsstyringssystem, noe som blant annet har vært påpekt i rapporter og tilrådninger fra Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).

Sjøfartsdirektoratet sender no forslag til ny forskrift om sikkerhetsstyringssystem for mindre lasteskip, passasjerskip, fiskefartøy(under 500BT), mv. på høring.

Høringsfrist er 1. desember 2016

Last ned hele høringsbrevet, forslag til forskrift m.m. her



Flere nyheter