01.07.2007

Alle forsikringsprodukter på plass i VBforsikring

VBforsikring har nå inngått avtale med Nemi Forsikring ASA om avdekning av bilforsikring og øvrige produkter hvor vi ikke har hatt automatisk kapasitet tidligere.

Dette betyr at vi nå er i stand til å dekke de fleste forsikrings-behov for privatpersoner og små- /mellomstore bedrifter.Flere nyheter