22.04.2008

Ordinært årsmøte i VBforsikring

VB forsikring har hatt ordinært årsmøte og vedtatt regnskapet for 2007 og fusjon med Møretrygd. Regnskapet viser et underskudd på kr. 1 mill. Møretrygd skal behandle fusjonen på sitt årsmøte 29. april.Flere nyheter