07.05.2008

Generalforsamling i Møretrygd

Møretrygd hadde generalforsamling 29. april. Fusjonen med VBforsikring ble enstemmig vedtatt.

På grunn lang tjenestetid i styret for en del av styremedlemmene og fusjonen med VB ble der vesentlige endringer i styret.

Det nye styret består av:
Atle Vartdal, formann
Bente Åmbakk, nestformann
Petter Geir Smådal
Kåre Giske
Per Arne Kile
Arve Barstad (ansattes rep.)Flere nyheter