07.05.2008

10 % bonus til medlemmene

Generalforsamlingen vedtok å utbetale overskuddsutligning til medlemmene på kr. 5,7 mill, eller ca. 10% av premien for 2007.Flere nyheter