31.05.2008

Godkjenning av fusjon.

Kredittilsynet har i brev 26. mai godkjent fusjonen mellom VBforsikring og Møretrygd. Når kreditorfristen går ut 31. juli vil alle formaliteter være på plass.Flere nyheter