15.12.2008

Nytt reassuranseprogram sjøforsikring

På grunn av finanskrisen og måten den har rammet vår samarbeidspartner TM på Island har vi valgt å endre reassuranse-programmet for 2009. Endringen gir oss en god balanse mellom skandinaviske og øvrige europeiske reassurandører. Ingen av de nye reassurandørene har lavere rating enn A-.

Innen landbasert forsikring fortsetter vi det gode samarbeidet med NEMI.Flere nyheter