18.06.2009

Nytt reassuranseprogram landbasert forsikring

Vi har valgt å endre vårt reassuranseprogram for landbasert forsikring og å ta inn motorvogn- og ansvarsforsikring som egne produkt. Samarbeidet med NEMI blir derfor gradvis avviklet.

Dette betyr at Møretrygd vil være risikobærer for alle nye og fornyede forsikringer med unntak av yrkesskade-, reise- og livsforsikring.

Endringene vil bli gjort gjeldende ved nytegning fra ca. 1. juli og for fornyelser fra og med 1. august.Flere nyheter