04.09.2009

Over 100 mill. i årspremie

Årspremien for løpende forsikringer har i løpet av sommeren oversteget 100 millioner kroner, noe som er en viktig milepæl for selskapet. Premien fordeler seg med ca. 25 mill på landbasert og 75 mill på sjøforsikring.Flere nyheter