05.11.2009

Sikkerhetsstyringssystem for fiskefartøy

Da den nye skipssikkerhetsloven trådte i kraft i 2007 ble det gitt et foreløpig unntak for fiskefartøy fra bestemmelsene om obligatorisk sikkerhetsstyringssystem.

Sjøfartsdirektoratet kommer til å vedta en forskrift om å oppheve dette unntaket – trolig fra 1. januar 2010 og seinest 1. juli 2010. Reglene vil dermed gjelde for alle registrerte fiskefartøy, uansett størrelse.

Den 5. november arrangerte Møretrygd et seminar på Quality Ulstein Hotell hvor rådgiver Yngve Folven Bergesen fra fiskefartøyavdelingen i Sjøfartsdirektoratet orienterte om regelverket, og to aktuelle leverandører viste alternative systemer for å oppfylle myndighetenes krav.

Presentasjonen fra Sjøfartsdirektoratet finner du her.


Dokumenter til nedlasting


Flere nyheter