27.01.2005

Tsunami katastrofen i Det indiske hav

Tsunami katastrofen i Det Indiske Hav har gjort et sterkt inntrykk på oss alle. Kystbefolkningen ble hardt rammet og store deler av fiskeflåten ble sterkt skadet eller ødelagt. Som et forsikringsselskap hovedsaklig eiet av fiskere, har Møretrygd funnet det riktig å støtte kystaksjonen for flomofrene med kr. 50.000.Flere nyheter