23.04.2010

Generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling på Quality Ulstein Hotel 22. april. Overskuddet på kr 23,5 mill ble vedtatt overført til egenkapitalen som dermed utgjør kr 249 mill.

Det fremgår av det godkjente regnskapet at styret i 2009 vedtok en premierabatt (bonus) på kr 8 mill. Dette utgjør i overkant av 13 % av sjøforsikringspremien og deles ut 1. juli.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig fusjon med Sjøtrygdgruppen Gjensidig Skadeforsikringsselskap. Under forutsetning av Finanstilsynets godkjenning vil fusjonen tre i kraft ca. 1. juli 2010. Fusjonen gjennomføres for å sluttføre avviklingen av SGS.

Atle Vartdal ble gjenvalgt som styrets leder og Bente Åmbakk som nestleder. Per Arne Kile gikk ut av styret og ble erstattet av Bente Reklev. Som ny 2. vara ble Hans Olav Myklebust valgt.

Styret består etter valget av:
Atle Vartdal, leder
Bente Åmbakk, nestleder
Petter Geir Smådal
Kåre Giske
Bente Reklev
Arve Barstad, ansattes rep.

Olav Remøy. 1. vara
Hans Olav Myklebust, 2. vara
Hallgeir Holmeset, 3. vara
Odd Magne Stave, ansatt vara

Einar Jan Remøy gikk av som leder i kontrollkomiteen etter 10 års funksjonstid og ny leder i komiteen ble Jørund Knardal. Som nytt medlem i komiteen ble Jørgen Ervik valgt.

Komiteen består etter valget av:
Jørund Knardal, leder
Magnar Bjørkedal
Jørgen Ervik
Laurits Bjørdal, varaFlere nyheter