10.05.2010

Fusjon SGS og Møretrygd

I brev av 8. mai godkjente Finanstilsynet fusjonen mellom Sjøtrygdgruppen Gjensidig Skadeforsikringsselskap og Møretrygd.

Etter registrering i Brønnøysundregistrene og utløp av kreditorfristen på to måneder, vil endelig fusjonsdato være ca 1. august 2010.Flere nyheter