02.06.2010

Ekstraordinær generalforsamling 21. juni

Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling 21. juni kl. 15 00 på Møretrygds kontor i Ålesund.

Generalforsamlingen må velge et nytt varamedlem til styret for å oppfylle kravet om kjønnsrepresentasjon i samsvar med Forsikringsvirksomhetsloven og Samvirkeloven.Flere nyheter