27.08.2010

Fusjon Møretrygd og SGS

Alle formaliteter vedrørende fusjonen er nå på plass og Sjøtrygdgruppen Gjensidig Skadeforsikringsselskap er slettet fra Enhets- og foretaksregisteret.Flere nyheter