29.04.2005

Generalforsamling

Det ble avholdt generalforsamling 27. april på Scandic Hotel i Ålesund. Overskuddet på kr. 8,5 mill. ble godkjent og generalforsamlingen besluttet å dele ut kr. 6 mill. til medlemmene som overskuddsutligning. Dette utgjør ca. 10% av premien for 2004.

Som en konsekvens av fusjonen for tre år siden ble styret redusert fra ni til syv medlemmer gjennom at fem av styremedlemmene gikk ut og tre nye kom inn. Vi kommer tilbake med en fyldigere reportasje i medlemsavisa.

Etter valget består styret av :
Eivind Volstad, formann
Åge Remøy, nestformann
Gunnar Støbakk
Karstein Stølen
Atle Vartdal (ny)
Viktor Hauge (ny)
Kåre Giske (ny)Flere nyheter