28.04.2011

Generalforsamling

Generalforsamlingen ble avholdt 28. april med godt oppmøte. Årsberetning og regnskap ble godkjent og valgene ble i henhold til valgkomiteeens innstilling.

Styret består etter valget av:
Atle Vartdal, leder
Bente Åmbakk, nestleder
Petter Geir Smådal
Kåre Giske
Bente Reklev
Arve Barstad, ansattes rep.
Olav Remøy. 1. vara
Aud Janne Myklebust 2. vara
Hallgeir Holmeset, 3. vara
Turid Bjørneset, ansatt vara

Komiteen består etter valget av:
Jørund Knardal, leder
Magnar Bjørkedal
Jørgen Ervik
Laurits Bjørdal, varaFlere nyheter