17.12.2011

Gjensidige er valgt som ny leverandør på pakkeforsikring (mannskap) og yrkesskade landbasert forsikring.

Etter en anbudsrunde har vi valgt ny leverandør for pakkeforsikringen og yrkesskadeforsikringene på landbasert forsikring. Samlet sett gav Gjensidige Forsikring det beste tilbudet og ble derfor valgt.

Prisen for både pakkeforsikringen og yrkesskadeforsikringene gikk opp med ca. G-regulering, dvs. underkant av 5% for de fleste gruppene.Flere nyheter