03.05.2006

Generalforsamling

Det ble avholdt generalforsamling 3. mai på Scandic Hotel i Ålesund. Overskuddet på kr. 9,5 mill ble godkjent og det ble besluttet å dele ut kr. 4 mill. til medlemmene. Dette utgjør ca. 7,5% av premien.

Som ny 1. varamann til styret ble valgt Petter Geir Smådal, for øvrig ingen endringer i styre eller øvrige tillitsvalgte.Flere nyheter