28.08.2012

Regnskap 1. halvår 2012

Styret har vedtatt delårsregnskapet for 1. halvår 2012.

Resultatregnskapet viser et teknisk resultat på kr 1.508.685,- og et ikke-teknisk resultat (finans) på kr 9.804.517. Det totale overskuddet ble på kr 11.313.203,- mot et underskudd på kr 24.016,- i samme periode i fjor.


Dokumenter til nedlasting


Flere nyheter