29.10.2012

Regnskap 30. september 2012

Enda et kvartal med gode regnskapstall.

Resultatregnskapet viser et teknisk resultat på -6,9 mill og et ikke teknisk overskudd på kr 18,4 mill. Totalresultatet er på kr 11,4 mill, noe som er ca 25,8 mill. bedre enn på samme tid i fjor.


Dokumenter til nedlasting


Flere nyheter