14.12.2012

Møretrygd støtter Frelsesarmeen

I stedet for å sende julekort støtter vi i år Julegryta til Frelsesarmeen.Flere nyheter