02.09.2013

Ny økonomidirektør i selskapet

Vi har gleden av å meddele at Cato Viken har tiltrådt i den nyopprettede stillingen som økononomidirektør i Møretrygd. Cato kommer fra en tilsvarende stilling i Medi3.Flere nyheter